Nordic Light Hotel

Projektdetaljer

Kund Nordic Light Hotel

Projektbeskrivning

Nybyggnation i Stockholms mest centrala hotell